Cecylia patronka Śpiewaków i Muzyków

23 listopada wspólnie obchodziliśmy nasze święto św Cecylii. Msza św. wspólnie z Zespołem i Kapelą Senior. Zdunowskim Zespołem Wokalnym, Zespołem Muzycznym Akcent , Scholą , sympatykami śpiewu i muzyki została odprawiona przez ks.Proboszcza  Krzysztofa Ślicznego.Harmonia śpiewała podczas Mszy św. a na koniec wspólnie odśpiewano Barkę.

25 listopada spotkaliśmy się jak co roku na Cecylijce w CAS. Po powitaniu przez prezesa Harmonii gości w osobach Burmistrza Zdun , Przewodniczącej Rady , Ks.Krzysztofa ,Radnych i Sympatyków śpiewu i muzyki , wspólnie z Zespołem ,przy dźwiękach Kapeli Senior odśpiewaliśmy Hymn Polski i Rotę.Następnie zostały wręczone odznaczenia i dyplomy podziękowania oraz wręczono tytuł Honorowego Członka Koła dla dh. Janiaka Mariana  Prezes Józef Krzuś przedstawił w skrócie przebieg obchodów jubileuszowych 95 lecia Koła Śpiewaczego Harmonia , które odbyły się 29 września tego roku. Podziękował również za pomoc w organizacji jubileuszu i wymienił wszystkich sponsorów dzięki , którym uroczystości mogły się odbyć w tak zacnej oprawie.Po poczęstunku ciastem i kawą Harmonia i Zespół Senior zaśpiewali wiązankę pieśni żołnierskich i patriotycznych. W dalszej części odbyła się wspólna biesiada śpiewno- muzyczna. Podziękowania dla Seniorów za współorganizację tego wydarzenia.