CECYLIJKA 2017

W sobotę 25 listopada w Centrum Animacji Społecznej w Zdunach spotkaliśmy się by świętować z okazji św.Cecylii.Uroczystość otworzył prezes chóru Józef Krzuś. Po przywitaniu zaproszonych gości i członków chóru prezes wraz z w-ce prezes Małgorzatą Skibą wręczyli kwiaty i dyplomy byłemu prezesowi Januszowi Roszakowi i byłej w-ce prezes Irenie Radajewskiej.Dyplomy otrzymał również poczet sztandarowy w składzie:Andrzej Mikołajewski,Maria Mikołajewska i Beata Płuciennik.Prezes podziękował również druhowi Czesławowi Szymczakowi,który na własną prośbę ,uchwałą zarządu przeszedł do członków honorowych , za długoletni śpiew i zaangażowanie na rzecz chóru.Po wręczeniu dyplomów,kwiatów,złożeniu życzeń i podziękowań nadszedł czas na koncert chóru Harmonia i  Zdunowskiego Zespołu Wokalnego Adama Szczuraszka. Następnie po poczęstunku rozpoczęła się część taneczna naszego spotkania.chór9chór11 chór10  chór8 chór7 chór6 chór5 chór4 chór2 chór

Fot. Grzegorz Dengusiak