Krótki zarys historyczny

Chór Harmonia
17 kwietnia 1923 r. powstało Koło Śpiewacze, a głównymi inicjatorami powstania byli: ks. Bolesław Jaśkowski (ówczesny proboszcz zdunowski), Sylwester Heyduk (organista), Franciszek Krzyżagórski (kierownik Szkoły Podstawowej) oraz Alojzy Buczyński (organista). 9 września 1923 r. Koło Śpiewacze przyjęło nazwę Harmonia. Tego dnia przyłączono się do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu. Znalazł się on w VIII Okręgu Krotoszyńskim jako jeden z 10 kół. W 1927 r. mieszkańcy miasta ufundowali Harmonii sztandar. Wybuch wojny zablokował działania chóru.

Odrodzenie w PRL-u.
.

4 czerwca 1946 r. przyjechała do Zdun delegacja Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego z propozycją przepisania chóru kościelnego do rejestru chórów świeckich, co nastąpiło w 1948 r.

W 1950 r. Ignacy Jaskulski przekazał chórowi sztandar, który przechowywał przez okres wojny. Koło Śpiewacze Harmonia uczestniczyło w imprezach o różnym charakterze na terenie Zdun i okolicznych miejscowości. W 1966 r. Koło Śpiewacze Harmonia wystąpiło z okazji 700 ­ lecia powstania Zdun. W 1975 r. kiedy powstało województwo kaliskie na skutek zmiany administracyjnej nastąpiło częściowe finansowanie chóru przez Urząd Miasta i Gminy Zduny. W 1978 r. chór otrzymał do własnej dyspozycji lokal w Domu Strażaka, w tym samym roku otrzymał też fortepian. Później dostał lokal w budynku na ul. Sienkiewicza, gdzie mieści się też posterunek policji czy biblioteka.
.

Zarząd na przełomie lat

Zarząd chóru składa się z kilku funkcyjnych członków. Nie sposób wymienić wszystkich, jednak warto wymienić choć kilku. Od początku istnienia do wybuchu II Wojny Światowej (1923­-1939) dyrygentem chóru był Sylwester Heyduk, który po wojnie ze względu na pogarszający się wzrok zrezygnował. W 1946 r. dyrygentem został Jan Itkowiak, który dzierżył batutę do 1984 r. Od 1985 r. do dnia dzisiejszego dyrygentem jest Bogusława Dengusiak. Prezesami przed II Wojną Światową byli kolejno: Franciszek Krzyżagórski, Alojzy Buczyński, Ignacy Nader i Ignacy Jaskulski (w latach 1923 – ­ 1939, dokładne daty indywidualne nieznane). W latach 1950 – ­ 1953 prezesem Harmonii był Ignacy Walczak, a przez kolejne 50 lat (1953­ – 1993) Agnieszka Heyduk ­Dla której chór stał się życiową pasją ­ czytamy w broszurze rocznicowej. W 1993 r. prezesem został Jerzy Konieczny, który zmarł w styczniu 2013 r. Pełniącą obowiązki prezesa została wiceprezes Irena Radajewska. W kwietniu 2014 r. nowym prezesem został Janusz Roszak..
Sekretarzami przez te lata byli: Stanisław Ostach (1923 – ­1939), Maria Chudzikowska (1950 – ­1951), Władysław Rosik (1951 – ­1955), pani Danielak (1956 – ­1957), Ildefons Piaseczny (1957 – ­1958), Teresa Maćkowiak (1959 – ­1967), Leokadia Zawieja (1968­ – 2003), Józef Krzuś (2003­ – 2008), a obecnie sekretarzem jest Małgorzata Banasiewicz. Skarbnikami byli: Leon Gawłowicz (1923 – ­1939), Maria Kałek (1950 – ­1952), Janina Dąbrowska (1953 – ­1955), Władysława Litwińska (1956 – ­1967), Helena Jasińska (1968­ – 1976), Irena Radajewska (1977­ – 2008), a od 2008 r. skarbnikiem jest Irena Szyrner.

Nowy Zarząd (od lewej) Małgorzata Banasiewicz ,Józef Krzuś ,Irena Radajewska, Janusz Roszak, Irena Szyrner, Sławomira Kuś i Bogumiła Stęczniewska oraz Bogumiła Dengusiak

.