Aktualności

29.12.2015

Wielkanoc 20015

04 kwietnia 2015r. w sobotę chór uczestniczył w Wigilii Paschalnej.Liturgia rozpoczęła się o godz.20.30.Podczas mszy świętej przy zapalonych świecach odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.Uroczysta Procesja Rezurekcyjna  ku czci Zmartwychwstałego Pana Jezusa rozpoczęła się w niedzielę o godz.7.00.W poniedziałek Wielkanocny chór brał udział we mszy świętej o godz.9.00 w intencji parafian. W Święta […]

29.12.2015

Walne zebranie

02 marca 2015r.odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.Otwarcia zebrania dokonał prezes dh Janusz Roszak.Dokonano wyboru składu osobowego do Komisji Skrutacyjnej dh Stefanię Wciórka i dh Małgorzatę Skibę.    1.Sprawozdanie Zarządu chóru z działalności za rok 2014 przedstawiła sekretarz dh Małgorzata Banasiewicz. Chór ,,Harmonia”liczy obecni34 członków czynnych ,2 członków honorowych i 86 członków […]

29.12.2015

Podkoziołek

W poniedziałek 16 lutego o godz.18.00 chór ,,Harmonia” spotkał się na tradycyjnym,,podkoziołku”,na dużej sali w Centrum Animacji Społecznej.Wystrój sali został przygotowany przez zarząd chóru a poczęstunek przez firmę p.Marcina Pondla.Prezes Janusz Roszak serdecznie powitał chórzystów i zaproszonych gości.Pan burmistrz Tomasz Chudy,z-ca burmistrza p.Miłosz Zwierzyk i przewodnicząca Rady Miejskiej w Zdunach […]

29.12.2015

Posiedzenie zarządu

W dniu 10 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Śpiewaczego ,,Harmonia” ,na którym omówiono bieżące sprawy chóru.W posiedzeniu udział wzięli: prezes dh Janusz Roszak,sekretarz dh Małgorzata Banasiewicz,skarbnik dh Sławomira Kuś, członkowie zarządu-dh Józef Krzuś i dh Bogumiła Stęczniewska.

22.11.2015

Koncert Chórów Południowej Wielkopolski

01 lutego 2015 w kościele p.w.św.Piotra i Pawła w Krotoszynie odbył się dziewiąty Koncert Chórów Południowej Wielkopolski. Udział wzięło 13 zespołów.W tym przeglądzie „Harmonia” zaprezentowała trzy utwory: ,,Raduj się świecie”, ,,Za kim tęsknisz”, ,, Powitać Pana”.

22.11.2015

Rocznica powstania wielkopolskiego

Uroczystości upamiętniające 96 rocznicę walk powstańców wielkopolskich na ziemi zdunowskiej odbyły się w niedzielę 01 lutego 20015r.O godz.9.00 w kościele parafialnym odprawiona została msza św. w intencji poległych powstańców i ich rodzin.Chór,,Harmonia”wykonał następujące utwory: ,,Gaude Mater”, ,,Z dawna Polski Tyś Królową”, ,,Jasnogórska Bogurodzica”.Liczne  delegacje złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku i […]