Aktualności

08.10.2017

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

W związku z rezygnacją p. Janusza Roszaka z funkcji prezesa chóru Harmonia i p.Ireny Radojewskiej z funkcji w-ce prezesa w dniu 02.10.2017r. odbyły się wybory uzupełniające do zarządu.W wyniku głosowania,nowym prezesem chóru Harmonia został  p. Józef  Krzuś, w-ce prezesem p. Małgorzata Skiba a do Komisji Rewizyjnej dołączyła Elżbieta Dudzińska.Gratulujemy nowo […]

25.09.2017

125-LECIE CHÓRU,,CECYLIA” Z SULMIERZYC

24 września chór,,Harmonia” wziął udział w obchodach 125-lecia chóru ,,Cecylia” z Sulmierzyc.Uroczystość rozpoczęła się Mszą św.w tamtejszym kościele po czym zaproszeni goście złożyli życzenia jubilatom.Następnie zaproszone chóry jak i jubilaci wykonali po kilka utworów.Po części artystycznej, przy asyście orkiestry dętej z Sulmierzyc,wyruszyliśmy do  Domu Kultury gdzie czekał na nas ciepły […]

25.09.2017

WYJAZD DO EMLEBEN

W dniach od 15 do 17 września 2017r.  zdunowski chór uczestniczył w wyjeździe do miasta partnerskiego Emleben w Niemczech.Po przyjeździe na miejsce i zakwaterowaniu  w hotelu w mieście Gotha,wróciliśmy do Emleben by wziąć udział w uroczystym przemarszu i mszy,na której zaśpiewaliśmy ,,Laudate Dominum”oraz ,,Jezus Christ” z okazji 3-dniowego odpustu Kirmes. […]

03.09.2017

78 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

01 września o godz.18:30 w kościele parafialnym w Zdunach została odprawiona Msza św. z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej.Chór Harmonia podczas Mszy wykonał kilka pieśni a na koniec wspólnie z wiernymi zaśpiewano ,,Boże coś Polskę”. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami poległych.

20.08.2017

MSZA DOŻYNKOWA

W niedzielę 20 sierpnia 2017r. o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Zdunach została odprawiona Msza św. z okazji parafialno-gminnych Dożynek.Eucharystię poprowadził ks.proboszcz K.Śliczny przy koncelebrze proboszcza baszkowskiego ks.Andrzeja Sucheckiego.Chór Harmonia podczas Mszy św.wykonał kilka utworów a na koniec wspólnie z wiernymi odśpiewano ,,Boże coś Polskę ” .

01.08.2017

IMIENINY KS.PROBOSZCZA

W niedzielę  30 lipca 2017r. o godz. chór wykonał kilka pieśni na Mszy Św.sprawowanej w intencji naszego ks.proboszcza Krzysztofa Ślicznego.Na zakończenie Eucharystii ks.proboszcz przyjął życzenia od ks.wikarego Piotra Juszczaka a następnie od wiernych po czym odśpiewano utwór,,Plurimos annos”.