Pielgrzymka do Lutyni.

28 kwietnia br. Harmonia uczestniczyła w corocznej Pielgrzymce Chórów i Orkiestr Dętych. Tym razem wybraliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej w Lutyni k. Pleszewa. W Pielgrzymce uczestniczyły: Chór Mieszany im.K.T.Barwickiego z Jarocina, Kaliski Chór Nauczycielski, Chór Mieszany Arion z Kotlina, Chór im. Cz. Czypickiego z Koźmina, Chór pw. ŚW. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc, Towarzystwo Śpiewacze z Odolanowa, Chór Konkatedralny pw. św. Grzegorza z Ostrowa Wielkopolskiego, Chór Męski Harmonia z Pleszewa, Koło Śpiewacze Lutnia z Pleszewa, Towarzystwo Śpiewu z Raszkowa, Chór Mieszany Cecylia ze Skalmierzyc, Koło Śpiewacze Harmonia ze Zdun i Orkiestra Dęta OSP Kościelna Wieś.  Uroczystość rozpoczęła się koncertem , w którym uczestniczyło 6 Chórów. Następnie uczestniczyliśmy wszyscy we mszy św. w intencji chórzystów. Oprawę muzyczną mszy wykonała Orkiestra Dęta OSP z Kościelnej Wsi . Po zakończeniu mszy odbył się dalszy ciąg koncertu w którym uczestniczyło również 6 Chórów w tym Harmonia. Pomimo bardzo małej frekwencji w Harmonii / 17 / śpiewaków zaprezentowaliśmy niezły poziom co zostało nagrodzone gromkimi brawami. Po poczęstunku w miejscowej Szkole Podstawowej udaliśmy się w drogę powrotną do Zdun.