Posiedzenie zarządu

W dniu 10 lutego 2015r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Śpiewaczego ,,Harmonia” ,na którym omówiono bieżące sprawy chóru.W posiedzeniu udział wzięli: prezes dh Janusz Roszak,sekretarz dh Małgorzata Banasiewicz,skarbnik dh Sławomira Kuś, członkowie zarządu-dh Józef Krzuś i dh Bogumiła Stęczniewska.