POŻEGNANIE Z KOLĘDĄ

28 stycznia 2018r. chór Harmonia wziął udział w 12 przeglądzie chórów południowej Wielkopolski pt.,, Pożegnanie z kolędą”.W przeglądzie  udział wzięło 13 chórów.Harmonia podczas koncertu wykonała: Tryumfy,Promiennym blaskiem i Dzwony w Betlejem.