Chór

Koło Śpiewacze Harmonia w Zdunach.

Z incjatywy ks. Bolesława Jaśkowskiego , organistów Sylwestra Heyduka i Alojzego Buczyńskiego oraz kierownika Szkoły Podstawowej Franciszka Krzyżagórskiego w dniu 17 kwietnia 1923 roku powstało Koło Śpiewacze. Nazwę Harmonia przyjęto 9 września tegoż roku i przyłączono się do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu jako chór kościelny. W 1927 roku / 91 lat temu/ w dowód uznania działalności społeczeństwo Zdunowskie ufundowało sztandar. Wręczony został we wrześniu w piątym roku istnienia Koła. Z szacunkiem przechowywany towarzyszy nam w ważnych wydarzeniach i jest naszą hlubą. Okres wojenny
to zawieszenie działalności na ponad 5 lat. Od 1948 roku do 2014 roku Harmonia należy do PZChiO. Od 20 września tegoż roku wstąpiliśmy do Południowo-wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wlkp. Harmonia od 2002 roku należy również do Związku Chórów kościelnych Diecezji Kaliskiej. Pomimo różnych zawirowań dziejowych Harmonia przetrwała i kultywuje tradycje śpiewacze naszych poprzedników. W kartach historii zapisane są nazwiska znamienitych mieszkańców Zdun. Dyrygenci Sylwester Heyduk , Jan Itkowiak i Bogusława Dengusiak , Prezesi Franciszek Krzyżagórski , Alojzy Buczyński , Ignacy Neder , Ignacy Jaskulski , Ignacy Walczak , Agnieszka Heyduk , Jerzy Konieczny , Irena Radajewska i Janusz Roszak. Przez okres 95 lat Koło Śpiewacze Harmonia uczestniczy w życiu kulturalnym naszej społeczności zdunowskiej . Wykonuje utwory patriotyczne , religijne , ludowe i poważne kompozytorów od średniowiecza do czasów współczesnych. Przez cały okres działalności zawsze kierowano się patriotyzmem i poszanowaniem naszej ojczyzny. W Harmonii na przestrzeni 95 lat śpiewało ponad 200 osób. Chór liczy obecnie 29 członków czynnych i 3 członków chonorowych.

Dyrygent Bogusława Dengusiak

Zarząd

Prezes Józef Krzuś , Viceprezes Małgorzata Skiba ,

 
Skarbnik

Sławomira Kuś , Sekretarz Małgorzata Banasiewicz ,

Członek Zarządu Bogumiła Stęczniewska .

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Danuta Kręc

Członkowie komisji Mirosława Frala , Elżbieta Dudzińska