Jubileusz 50 lecia

Dh, Dh Aldona i Marian Stanisławscy ze Zdun obchodzili w dniu 13 lipca br. 50 rocznicę pożycia małżeńskiego. W mszy św. uczestniczyła delegacja Harmonii ,prezes i viceprezes , która złożyła życzenia jubilatom oraz wręczyła wiązankę kwiatów. Druchowie jubilaci są członkami wspierającymi naszego Koła Śpiewaczego.