Ostatki

08 lutego o godz. 18:00 odbyło się spotkanie ,,ostatkowe”. Wszystkich zebranych przywitał prezes Janusz Roszak.Czas miło upływał przy wspólnym biesiadowaniu.