Pogrzeb dh Tadzia

5704W dniu 11 lutego 2016r. w wieku 81 lat zmarł druh Tadeusz Szymczak.Był długoletnim członkiem chóru .Aktywnie uczestniczył w jego życiu.Obdarzony był pięknym tenorem i dużym poczuciem humoru.Odznaczony Złotą Odznaką PZCHiO-pogrzeb odbył się 13.02.Podczas mszy św.chórzyści śpiewem pożegnali swojego kolegę.Po mszy orszak żałobny ruszył w stronę cmentarza by tam złożyć ciało naszego druha na miejsce wiecznego spoczynku.Prezes Janusz Roszak pożegnał druha Tadeusza,wspominając Jego aktywną  działalność w chórze ,,Harmonia” a druh Czesław Szymczak  zaśpiewał przy grobie pożegnalną pieśń.  CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.