POGRZEB DH WALENTEGO

15 .11.2016 z głębokim żalem pożegnaliśmy dh Walentego Walenczaka .Przez 60 lat śpiewał w Zdunowskim Kole Śpiewaczym Harmonia.Był czynnym śpiewakiem,uczestniczył aktywnie w życiu chóru.Za aktywną działalność w amatorskim ruchu śpiewaczym ,propagowania muzyki i śpiewu chóralnego został odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. My,śpiewacy,zapamiętamy naszego świętej pamięci kolegę jako druha  śpiewającego basem,zawsze pogodnego,obowiązkowego,sumiennego i z uśmiechem na ustach.