Pożegnanie śp. dh Mariana

W dniu 19 lutego br. odprowadziliśmy na wieczny opoczynek dh. Mariana Janiaka. Harmonia celebrowała śpiewem mszę żałobną a następnie w asyście sztandaru w kondukcie pogrzebowym udaliśmy się na cmentarz parafialny. Prezes Józef Krzuś w mowie pożegnalnej wspomniał o 60 letniej działalności dh. Mariana , Zasłużonego Członka Honorowego w Kole Śpiewaczym Harmonia. W ostatnim słowie przytoczył wiersz Mariana Hemara ” czym jest mierzyć wielkość człowieka… Cześć Pieśni, spoczywaj w pokoju!