Św.Cecylii

tn_dsc0013a

22 listopada2015 o godz.12:00 odbyła się msza św.z okazji święta św.Cecylii,patronki chórów.Przed mszą chór ,,Harmonia” dał krótki koncert,w którym zaprezentował następujące utwory:,,Z dawna Polski”, ,,Ave Maris Stella”, ,,Przeczysta Dziewico”, ,,Laudate Dominum”, ,,Modlitwa”, ,,Wszystko Tobie”, ,,Niby echo”.Po koncercie proboszcz Zdunowskiej parafii ks.Krzysztof Śliczny złożył chórzystom życzenia.